۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

گزارش تصویری حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند از مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در دورتموند

گزارش تصویری حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند از مراسم بزرگداشت 
روز جهانی کارگر در دورتموند 


"بر گرفته از بیانیه مادران پارک لاله ایران به مناسبت روز جهانی کارگر"

:پس از سی و هشت سال سرکوب مداوم ساختار قدرت، کمتر کسی است که نداند

-          چرا از همان ابتدا فعالان سیاسی را حذف کردند و گرد ناامیدی را در دل دیگر فعالان پاشیدند.
-          چرا از هر تشکل مستقلی بیم دارند.
-          چرا اجازه‌ی تشکل‌های صنفی مستقل را نمی دهند.
-          چرا تلاش می‌کنند جریان‌های مستقل را به انحراف بکشانند.
-          چرا تمام رسانه‌های مستقل را تعطیل کرده یا فیلتر می‌کنند.
-          چرا فعالان دگراندیش را به زندان می‌اندازند یا از کار بیکار کرده و دائم تهدید می‌کنند.
-           

همه می‌دانیم که:
-     جنبش زنان برای رفع تبعیض و بی عدالتی و برقراری آزادی و عدالت و برابری مبارزه می‌کند.
-     جبنش دانشجویی و نویسندگان و شاعران و سایر نیروهای روشنفکر برای آزادی اندیشه و بیان و برقراری عدالت مبارزه می‌کنند.

-     جنبش دادخواهی برای رفع بیدادگری و برقراری عدالت مبارزه می‌کند و در این مسیر به دنبال کشف حقیقت است و می‌خواهد به مصونیت از مجازات عاملان جنایت پایان دهد تا بتوان راه تکرار بر جنایت را بست.
-     و جنبش کارگری و معلمان و مزدبگیران و زحمتکشان برای رفع فقر و تبعیض و فساد و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند.

ما مادران پارک لاله که خود را صدایی از جنبش دادخواهی در ایران می‌دانیم، اعتقاد عمیق داریم که همه‌ی ما در یک راستا حرکت می‌کنیم و اگر به توان خودمان ایمان بیاوریم و وارد بازی بالایی‌ها نشویم، می‌توانیم تشکل های مستقل خود را ایجاد و در جهت پیوند جنبش‌ها حرکت کنیم. در این صورت است که می‌توانیم به قدرتی تاثیرگذار و جنبش فراگیر اجتماعی بدل شویم و در سرنوشت کشورمان برای ساختن دنیایی انسانی سهیم باشیم.

مادران پارک لاله ایران
دهم اردیبهشت 1396