۱۳۸۹ خرداد ۹, یکشنبه

گزارش گردهمایی مادران صلح دورتموند : شنبه -۲۹ماه مه -آلمان


در سوگِ کِرم ‌شب‌تاب


ستاره افتاد
پرستو رفت
خورشید خانه بربست
ماه پنهان گردید
نسیم یخ زد
ماهی ناپدید شد
و کرم شب تاب را به دار آویختند

صدایی هولناک
ترانه ای هولناک می‌خوانَد
و ساعت هایِ دیواری
به جای تیک تاک
رفت و آمدِ ارّه
بر استخوانِ زمان را
تکرار می‌کنند

من از معاشرت سوسک و عنکبوت است
که می‌گریزم
من از همسایگی ِ دلالانِ مصلحت است
که می‌پرهیزم
من از سرایتِ کیش ِ گوسفندان است
که می‌گریم
من از این قوم پُل شکن است
که می‌هراسم
من از اطاق‌هایِ بی پنجره
که سلول می‌شوند
از بویِ رطوبت
از کَپَک
از سیم خاردار
می‌هراسم

من از خنجر
از پشتِ فراخ
و خونِ قهوه ایم
می‌هراسم

در روستایم که پُل‌هایش را گوسفندان جویدند
در سلولِ مرطوبم که از تبعید هم تنگ‌تر است
در سوگِ کرم شب تاب
به تاریکی می‌گریم
و با سیم خاردار ِ زنگ زده ای
که گردن‌بندِ میهن من است
اشک‌هایم را پاک می‌کنم


رضا هیوا
لانه
Reza Hiwa

مجید توکلی به بند عمومی منتقل شد

زنده باد آزادی
حامیان مادران عزادار ایران
مادران صلح دورتموند

۱۳۸۹ خرداد ۷, جمعه

دعوت مشترک نهادها و سازمان های سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری بمناسبت ۲۲ خرداد

دعوت مشترک نهادها و سازمان های سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری
بمناسبت ۲۲ خرداد

برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران
عليه سرکوب و اعدام!

برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد!

در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته‌های انسانی مردم کشورمان؛ روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۰):

- برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور
- برای آزادی همه‌ی زندانيان سياسی– عقيدتی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد
- برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام گرد هم خواهيم آمد.

مردم ايران دست در دست هم به چالش سنگين با استبداد حاکم بر کشور برخاستهاند. آنها برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند و از هموطنان خارج از کشور خود انتظار دارند تا پژواک فريادشان باشند.
در اين راستا، حرکت مشترک سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران، در اين روز و در شهر کلن برگزار خواهد شد.
اين حرکت با همکاری گروهی از نهادها و کانون‌های ايرانی استان «نوردراين وست‌فالن» - استان غربی آلمان - تدارک ديده شده‌است که در روزهای آينده جزئيات بيش‌تری از آن در رسانهها اعلام خواهد شد.
ما امضاکنندگان اين فراخوان برای هر چه بهتر برگزارشدن اين همايش، از پشتيبانی و همکاری ديگر نهادها، کانون‌ها و انجمن‌ها، صميمانه استقبال می‌کنيم.

زمان: شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ - (۲۲ خرداد ۱۳۸۹) - ساعت ۱۷ تا ۱۹

Heumarkt <-- Neumarkt مکان: شهر کلن - شروع با «مارش سکوت» از Neumarkt
و سپس گردهمايی در Heumarkt

۱- جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر - کلن
۲- کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران- آخن
۳- اتحاد برای ايران (کلن – بن)
۴- پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر - اِسِن
۵- حاميان مادران عزادار در ايران - مادران صلح دورتموند
۶- ايران آزاد- کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی (بوخوم، دورتموند)
۷- گروه همبستگی با مادران عزادار ايران- کلن
۸- کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وست‌فالن (کلن، اِسِن، دورتموند، دوسلدورف، بوخوم)
۹- جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن
۱۰- جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن Moje Sabz Köln e.V.
۱۱- جوانان مستقل
۱۲- اتحاد برای ايران – دوسلدورف
۱۳- پشتيبانان جنبش سبز – مونستر
۱۴- انجمن پويا – کلن
۱۵- چپ دمکرات آذربايجان (هئيت تحريريه سايت آذربايجان)
۱۶- جوانان، دانشجويان و فعالان سياسی مستقل ايرانی (اويسپا)
۱۷- خانه همبستگی مهر
۱۸- کانون ره‌ آورد - آخن

پشتيبانان اين مراسم:
۱- «جنبش ملی ما هستيم»

همراه با مردم ايران؛ در سالگرد کودتا؛ شنبه ۲۲ خرداد

فراخوان مادران و زنان ایرانی برای تحصن علیه اعدام

بدین وسیله همبستگی ، حمایت و همراهی حامیان مادران عزادار ایران - مادران صلح دورتموند از فراخوان تحصن مادران و زنان ایرانی کلن در دوسلدورف را در روزهای دوشنبه و سه شنبه مقابل پارلمان ایالتی اعلام می داریم و از همه راه پویان آزادی تقاضای حمایت و همبستگی برای رساندن هر چه رسا تر صدای آزادی خواهی مردم میهن مان به دنیا را داریم .

زنده باد آزادی
حامیان مادران عزادار ایران
مادران صلح دورتموند


فراخوان مادران و زنان ایرانی برای تحصن علیه اعدام
پیام مادر فرزاد کمانگر:
اعدام دیگر بس است!
هم میهنان عزیز و آزاده!

بیش از دو هفته از اعدام 5 زندان سیاسی فرزاد کمانگر، شیرین علم الهولی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی می گذرد. اعدام هایی که در ابهام صورت گرفت وحتی به خانواده و وکیل آنها هم اطلاع داده نشده بود. اعدام هایی که به گفته ی وکیل سه تن از آنان اتهاماتشان غیر واقعی و جرم شان فقط آزادی خواهی بوده است. با وجود گذشت بیش از دو هفته از اعدام آنها اما پیکراین اعدامیان هنوز به خانواده هایشان تحویل داده نشده است.
مادر فرزاد در پیام خود به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت فرزاد و دیگر جانباختگان در شهر فرانکفورت می گوید:
"من فرزادم را از دست دادم ولی نگذارید مادران دیگر داغدار شوند؛ اعدام دیگر بس است!" پیام مادری که نمی خواهد این داغ را مادران دیگر تجربه کنند و به زندانیان دیگر می اندیشد که در خطر اعدام هستند و از ما می خواهد که سکوت نکنیم و برای آزادی آنان تلاش کنیم.

ما عده ای از مادران تصمیم گرفتیم پیام انسانی او را ارج بگذاریم و در این راه گام برداریم. ما مادرانی که خود درد و رنج و سختی های بزرگ کردن فرزندانمان را لمس کرده ایم و می دانیم چه پستی و بلندی هایی را باید گذراند تا فرزندی را به جامعه تحویل دهیم. می دانیم که شب هایی که برای فرزندانمان لالایی می خوانیم و در آغوش می گیریم به آینده ای می نگریم که او را موفق برای خو د و جامعه می بینیم. و با امید به آن روز هر سختی و باری را متحمل می شویم. دایه سلطنه مادر فرزاد سختی بزرگ کردن فرزاد را که با فقر و نداری بود از یاد برده بود چرا که افتخار می کرد که فرزندش معلم است وآینده سازان سرزمینش را آموزش می دهد. اما فرزاد معلم را از او گرفتند.
حال مادر فرزاد از ما می خواهد که نگذاریم مادران دیگر داغدار شوند. ما عده ای از مادران و زنان بدنبال در خواست مادر فرزاد و برای نه گفتن به اعدام در مقابل پارلمان ایالتی نورد راین وستفالن در شهر دوسلدورف تحصن می کنیم و از همه مادران، زنان و مردان آزادیخواه می خواهیم که در این تحصن شرکت کنند و از پارلمان ایالتی بخواهیم که ما را در این راه یاری کند.

مکان: دوسلدورف مقابل پارلمان ایالتی
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

زمان: دوشنبه 31 مای 2010 تا سه شنبه 01.06.2010
هر روز از ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن تماس: 01635931237جمعی از مادران و زنان ایرانی کلن

۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

در دفاع از مجيد توکلي به پا خيزيد

مجيد توکلي و مادرش در اعتصاب غذا هستند٬ايرانيان خارج از کشور ٬ براي آزادي مجيد به مجموعه اعتراضاتي دست زده اند . از اين حرکات اعتراضي فعالانه دفاع کنيم!

از روز يکشنبه ۲۳ ماه مه ٬ مجيد توکلي دانشجوي دانشگاه امير کبير٬ دست به اعتصاب غذا زده است. مجيد توکلي متولد ۱۳۶۵ از شيراز است. او در ۱۶ آذر ماه روز دانشجو٬ بعد از يک سخنراني در دانشگاه اميرکبير بازداشت و به اوين برده شد. مجيد در سالهاي ۸۶ ,۸۷ نيز دو بار دستگير و در مجموع دو سال و نيم زنداني بوده است.
مجيد توکلي را به دستور دادستان تهران به سلول انفرادي برده اند. او را بدليل نوشتن يک ارزيابي در مورد اوضاع سياسي ايران و همچنين نامه اش در تاريخ ۱۲ ماه مه٬ سه روز بعد از اعدام فرازد کمانگر و چهار همرزم او در مورد قتل " برادر بزرگم فرزاد" ٬ مورد اذيت و آزار بيشتري قرار داده اند.
مادر مجيد توکلي در يک مصاحبه با دوويچه وله گفته است که وضع جسمي مجيد خوب نيست و او از عفونت ريه و بيماريهاي ديگر رنج ميبرد . اعتصاب غذاي حشک مجيد نگرانيهاي زيادي در مورد او را دامن زده است٬ مادر مجيد با او به اعتصاب غذا دست زده و اکنون در سراسر جهان از چهارشنبه ٬ ۲۶ ماه مه مجموعه اعتراضات و آکسيونهاي در ابراز حمايت از مجيد توکلي و اعتراض به رفتار حکومت در جريان است.

حامیان مادران عزادار در ایران ، مادران صلح دورتموند برنامه این هفته خود را ، در حمایت و همبستگی با مجید توکلی و مادر او و برای آزادی همه زندانیان سیاسی -عقیدتی و لغو اعدام در ایران اختصاص خواهند داد و از همگان دعوت ميکنند که با اعتراض و فعاليت هاي گسترده ٬ خواهان آزادي فوري مجيد توکلي شوند.

شنبه ۲۹ ماه مه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعد از ظهر در خیابان کاتارینن روبروی بانک مرکزی در دورتموند


حامیان مادران عزادار در ایران
مادران صلح دورتموند

مجید توکلی در اعتصاب غذاست و در سلول انفرادی محبوس است


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۵ خرداد ۱٣٨۹ - ۲۶ می ۲۰۱۰

اخبار روز: همزمان با اعتصاب غذای مجید توکلی در زندان و مادر او، جمعی از جوانان، دانشجویان و فعالین سیاسی و حقوق بشری روز پنجشنبه در شهر بن آلمان در مقابل مقر سازمان ملل متحد برای آزادی مجید توکلی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، تجمع و تحصن می کنند. فراخوان این تجمع را در زیر می خوانید:

فراخوان کنش اعتراضی در حمایت از مجید توکلی و دیگر زندانیان سیاسی در بند

خبر کوتاه است ... خبر با ضجه های مادر درمی آمیزد.. فرزندش آن سوی دیوار سرفه های خشک می کند.. فرزندش مقاومت می کند.. فرزندش اعتصاب غذا می کند.. فرزندش چشم در چشمِ استبداد می رزمد... فرزندش
سالهاست که ریشه در خاک، سر خم نمی کند...فرزندش ..که نه .. فرزندانش ...مادر اما همچنان وفادار به راه، رنج را بر خود هموار می کند و استوار می پوید...
در این لحظه های سربین و روزهای خونین که آموزگار به دار می آویزند ... و در هر ثانیه، هزاران ماهی سیاه کوچولو از آبگیر رهسپارِ دریا می شوند... خبر اعتصاب غذای همکلاسی های مان و رفقایمان، آرامشِ مصنوعِ ثانیه هامان را ربوده است.. از کیلومترها دوری جغرافیایی فریاد بر می آوریم... که روزی دادِ خود را از بیداد این تاریخ باز می ستانیم... روزی که رویاهای تباه به هزار چهره بر خیزند...
مجید توکلی در اعتصاب غذاست و در سلول انفرادی محبوس است.. مجید توکلی یک نام از هزار نام است که خار چشم تاریخ فاتحان، گمنام نمی ماند... مجید توکلی تنها نیست ... ما جمعی از جوانان، دانشجویان و فعالین سیاسی و مدنی، خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی هستیم و از تمامی انسانهای آزاد اندیش می خواهیم که همگام با ما در کنش اعتراضی روز پنجشنبه بیست و هفت می در مقابل سازمان ملل واقع در شهر بن آلمان حضور به هم رسانند. بی گمان کودکان فردا بر ما نخواهند بخشید اگر صدای رسای درد زمانه ی خود نباشیم.

قرار ما: پنجشنبه ۲۷ می - ساعت ۱۵ روبه روی سازمان ملل، بن


Zeit: 15.00 - 19.00
Ort: Germany
UN-Campus, Hermann-Ehlers-Straße
Ecke Heimkehrer-Ufer
53113
Bonn
Donnerstag, 27. Mai 2010
گروه های حامی:
جمعی از جوانان، دانشجویان و فعالین سیاسی مستقل (اویسپا)ء
جوانان مستقل کلن
کانون ره آورد - آخن
مادران صلح دورتموند
زنان ایرانی کلن در همبستگی با مادران عزادار
کمیته ی جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن
کمیته ی بین المللی علیه اعدام
اتحاد برای ایران کلن - بن
Iran freedom

۱۳۸۹ خرداد ۴, سه‌شنبه

جعفر پناهی قبل از زندان و جعفر پناهی بعد از زندان مدت زندان 88 روزما مقامات ایران را مسئول جان و سلامت مجید توکلی و حسین رونقی می‌دانیم

گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت وخیم مجید توکلی و حسین رونقی مقامات ایران را مسئول سلامت این دو زندانی دانسته و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر آنان شدند.

رهانا: در این اطلاعیه گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران با اشاره به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران خواستار اعزام هر چه سریع‌تر کمیسر عالی حقوق بشر به ایران شدند. متن این اطلاعیه در پی می‌آید:

گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران، نگرانی عمیق خود را از شرایط بازداشت غیرانسانی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه زندانیانی چون مجید توکلی و حسین رونقی ملکی اعلام می‌کند. اعتصاب غذای مجید توکلی و حسین رونقی ملکی در پی شرایط بازداشت و نقض مکرر حقوق ایشان اتفاق افتاده است و مسئولیت هر گونه اتفاقی متوجه مقامات ایران و به طور مشخص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

زندگی بسیاری از زندانیان در دربند به علت بیماری و عدم امکان درمان، ماه‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی همراه با شکنجه و فشارهای غیر متعارف و غیرقانونی در معرض خطر جدی قرار دارد. ما از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به جد خواستار رسیدگی سریع و آنی به وضعیت زندانیان هستیم.

دانشجو مجید توکلی از شانزدهم آذر ماه سال گذشته بازداشت شده است و در طی این مدت متحمل رفتارهای خلاف قانون بسیاری شده است. او مدت ۱۲۵ روز در سلول انفرادی بوده است و در طی این مدت به خاطر استیفای حقوق خود چندین مورد مجبور به اعتصاب غذا شده است. مجید توکلی در دادگاهی ناعادلانه که بدون حضور وکیل و هیات منصفه برگزار شد،‌ به حکم سنگین ۸ سال زندان محکوم شده است. در طی روزهای گذشته در اقدامی خلافی قانون مجید توکلی بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده و وی دراعتراض دست به اعتصاب غذا زده است. خانواده‌ی وی با توجه به بیماری مجید توکلی نسبت به سلامت جانی او بسیار نگران هستند و می‌گویند این مساله ممکن است سلامت او را در معرض خطر جدی قرار دهد.

حسین رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین وبلاگ‌نویسی می‌کرد، دیگر زندانی است که در پی شرایط بازداشت غیر انسانی و رفتارهای خلاف قانون مقامات امنیتی و قضایی مجبور به اعتصاب غذا شده است. گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران مطلع شده است که وی در اثر شش ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی مخوف بند ۲ الف زندان اوین از نظر جسمی دچار مشکلات عدیده جسمی شده و حتا در مکامله کوتاه خود با خانواده به همین علت توانایی صحبت عادی را نداشته است.

رونقی ملکی از ۲۲ آذر ماه گذشته بازداشت شده و فشار ماموران امنیتی بر خانواده و دوستان وی منجر به مخفی ماندن بازداشت وی شده بود. در طول مدت بازداشت وی تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته تا به خواسته‌های بازجویان گردن نهد و در اعترافات تلویزیونی شرکت کند.

گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران، شرایط به وجود آمده برای این زندانیان را مستقیما متوجه مقامات ایران می‌داند و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر مجید توکلی، حسین رونقی ملکی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های سراسر ایران است.

سرکوب در ایران به طور متدوام ادامه دارد و گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر باید هر چه سریع‌تر به ایران اعزام شده و از نزدیک وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران را در دستور کار و رسیدگی قرار دهند. سکوت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مساوی با سرکوب شدیدتر شهروندان ایران است.


ارسال به بالاترین

جعفر پناهی راهی بيمارستان شد


جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوين همراه خانواده مستقيما راهی بيمارستان شد تا تحت نظر پزشک قرار گيرد.
وی پس از يک هفته اعتصاب غذای خشک از شرايط بسيار خوب روحی برخوردار است اما به دليل بيماری اسپاسم در قفسه سينه، ديسک کمر و مشکلات جسمی ناشی از هشتاد و شش روز زندان راهی بيمارستان شد.
فرهنگسرای پويا – پاريس

۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

کاوه قاسمی کرمانشاهی با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد

لحظاتی پیش کاوه قاسمی کرمانشاهی با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شد.

در پی اعتصاب غذای یک هفته‌ای کاوه نسبت به بلاتکلیفی سرنوشتش و سپری کردن حدود ۳ ماه و نیم زندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه که ۸۰ روز ان در سلول انفرادی بود، هفته گذشته خبر انتقالش به زندان دیزل آباد و تغییر وثیقه به ۱۰۰ میلیون تومان در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر موجی از شادی و انتظار را درمیان همه دوستداران آزادی و حقوق انسان موجب شد تا بالاخره دقایقی قبل خبر آزادی و بیرون آمدن از زندان را نزدیکان کاوه انتشار دادند(ساعت حدود ۵ بعداظهر روز یکشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۸۹). در مدت بازداشت فشارهای فراوانی بر کاوه اعمال میشد تا اتهامات واهی دیکته شده از طرف بازجویان را بپذیرد. از جمله این اتهامات اقرار به جاسوسی بود که موجی از اعتراض را از طرف دوستان کاوه و دوستداران آزادی، عدالت و صلح به‌همراه داشت. آزادی کاوه را به خانواده محترم وی و همه دوستانش از صمیم قلنب تبریک میگویم.

کاوه آزاد شد

کاوه آزاد شد

زادروز تولد فرزاد کمانگر

دوم خرداد، زادروز تولد فرزاد کمانگر، گرامیباد

۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

آزاد کنید جعفر پناهی را

تو باید زنده بمانی ، تا ظلمی که در زندان‌ها می‌رود را به تصوير بکشی

به جعفر پناهی :

زندگی را مادری کنیم ....
هستی را مادری کنیم ....
عشق را مادری کنیم ....
عاشقان در بند بمانید و زندگی را مادری کنید ....
بمانید و عشق را مادری کنید ، بمانید و .....

مادر صلح
۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

گزارش اکسیون دسته جمعی حامیان مادران عزادار ایران در شهر بوخوم - آلمان

گزارش اکسیون دسته جمعی حامیان مادران عزادار ایران در شهر بوخوم - آلمان در اعترا ض به اعدام ها در ایران :
از روز دوشنبه تا پنجشنبه ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت برای اعترا ض به اعدام
شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان
در ایران و برای همبستگی با مادران و خانواده های این عزیزان قربانی برای
پس گرفتن پیکر عزیزانشان و برای افشاگری اعدام های احتمالی در ایران ,
گروه های مختلفی به صورت جمعی دست به یک اکسیون اعترا ضی خبر رسانی
و تحصن زدیم ، که این حرکت با موفقیت کامل اجرا گردید.

در این چند روز ما موفق به جمع کردن مقدار زیادی امضا بر علیه اعدام و
رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی در ایران شدیم ،
که همه امضا ها برای بان کی مون دبیر اول سازمان ملل متحد ارسال گردید .

حمایت گروه های مختلف از این اکسیون در حد فوق العاده خوبی پیش رفت .

برخورد ها و ارتباط و همبستگی مردم با ما و احساسات آنها در رابطه با
اعدام ها در ایران به حدی همدلانه بود ،که گاه ، فراموش می کردیم ،
که دور از وطن به سر می بریم .

گروهای غیر ایرانی هم از ما در این
اکسیون حمایت کردند ، که از جمله گروه
دانشجویان کرد دانشگاه بوخوم بودند و همچنین سازمان عفو بین الملل از
شهر بوخوم و اسن ، که دبیر اول سازمان عفو بین الملل از شهراسن ،
در روز آخر به ما ملحق گشت و همبستگی خود را با ما بصورت
حضوری اعلام
کرد .

با تشکر فراوان از همه عزیزان ، که ما را در پیشبرد این برنامه یاری رساندند ،
و با تشکر از همه عزیزان ،که با همراهی خود ، قدم های ما را استوارتر کردند .

به امید آزادی
گروه حامیان مادران عزادار ایران - آلمان

* در لینک زیر ، نام همه گروه های هماهنگ کننده و پشتیبانان ذکر گردیده است ،
به جز چند گروه که پیغام آنها دیرتر به دست ما رسید .
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/105067.php

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

Protest gegen Verhaftung von Jafar Panahi

Bevor alles zu spät ist


Liebe Freundinnen und Freunde

wie Ihr sicher schon mitbekommen habt, wurde der iranische Filmemacher Jafar Panahi vor 78 Tagen inhaftiert

Nun ist er in den Hungerstreik getretenLinksbündig

Nach 78 Tagen in Haft verlangt er dadurch einen Zugang zu einem Anwalt und
„bedingungslose Freiheit“, bis sein Fall vor Gericht verhandelt werde

Wir protestieren gegen diese ungerechte Inhaftierung des Filmregisseurs

Jafar Panahi

Aus Solidarität mit seinen Forderungen werden wir am kommenden

Samstag unsere wöchentliche Protestaktion in Dortmund durchführen

Wir laden euch dazu ein euch ebenfalls zu solidarisieren und hoffen

auf zahlreiches Erscheinen

Zeit: Samstag, 22.05.2010, 16.00-17.00 Uhr

Ort: Katharinestraße, gegenüber der Sparkasse in Dortmund

Gemeinschaft für die Solidarität mit den trauernden Müttern im Iran
Mütter für den Frieden - Dortmund – Deutschland

http://madaransolhdortmund.blogspot.com/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000144301088#!/profile.php?id=100000680559971


قبل از آنکه دیر بشود ، چیزی بگوییم.......قبل از آنکه دیر بشود ، چیزی بگوییم .......

در پایان،به سینمایی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق خواسته هایم دست از اعتصاب غذا برنمی دارم

جعفر پناهی در اعتصاب غذاست ......
برای همبستگی با این هنرمند آزاده و ارزشمند مملکتمان ، برای اعتراض به در بند بودن او،
برنامه اکسیون هفتگی خود را به در دورتموند به ایشان اختصاص می دهیم و از همه راه پویان آزادی ،
تقاضای همبستگی و همراهی داریم .

شنبه ۲۲ ماه مه ، ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعد از ظهر در روبروی بانک مرکزی در خیابان کاتارینن

زنده باد آزادی
حامیان مادران عزادار ایران
مادران صلح دورتموند - آلمان


اعتصاب غذای جعفر پناهی و نامه او از زندان اوین

صبح روز سه شنبه ۸۹/۲/۲۸ جعفر پناهی طی تماس با خانواده خبر از اعتصاب غذای خود داد و متن نامه ای را برای در اختیار گذاشتن رسانه ها (فقط داخلی)برای آنها قرائت کرد

بعد از برخورد ناشایستی که شنبه شب (۸۹/۲/۲۵)در هجوم مامورین به داخل سلول ۵۶ اوین صورت گرفت و متعاقب آن به مدت یک ساعت و نیم، من و هم سلولی هایم را بدون لباس در بیرون و در هوایی سرد نگه داشتند

صبح روز یکشنبه مرا به بازجویی بردند و متهم کردند که از داخل سلول فیلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است. و بعد تهدید کردند که تمامی اعضای خانواده ام را دستگیر و به اوین منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با این حرف ها قدرت تجزیه و تحلیل را از من سلب کردند.

ازیکشنبه صبح(۸۹/۲/۲۶)تا کنون هیچ چیز نخورده ام و نیاشامیده ام و حال اعلام می کنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد؛ چرا که نمی خواهم تبدیل به موش آزمایشگاهی شوم که هر لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای روحی و روانی قرار دهند

تماس و دیدار باخانواده ام و اطمینان کامل از سلامت آنها

حق داشتن وکیل بعد از ۷۷روز و مشورت با او

آزادی بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه و صدور حکم قطعی

در پایان،به سینمایی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق خواسته هایم دست از اعتصاب غذا برنمی دارم

و تنها خواسته ام این است که جنازه مرا به خانواده ام تحویل دهند تا هر کجا که مایل اند دفن کنند

جعفر پناهی – ۸۹/۲/۲۸ ساعت ۱۱ صبح

منبع:فرهنگسرای پویا


۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

به نام زندگی


گردهمایی ویژه حامیان مادران عزادار ایران
مادران صلح دورتموند
در اعترا ض به اعدام های اخیر در ایران و همبستگی با تحصن مادران و خواهران قربانیان برای پس گرفتن پیکر فرزندانشان در تهران در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

در روزهای گذشته, نه فقط پنج مادر دیگر در ایران به ناحق عزادار شده اند، که بسیاری وجدانهای بیدار جهان ، همراه ملت ایران در سوگ این دلاوران به خون خفته نشسته اند.

مادران عزادار ایران طی بیانیه خود از تمامی نهادهای بین المللی خواهانند تاحکومت ایران را به حذف حکم اعدام ؛ برچیدن چوبه های دار و جوخه های تیرباران ملزم ساخته، شکنجه های سبعانه زندانیان سیاسی را محکوم نمایند . "کمیته بین المللی علیه اعدام " نیز دربسیای کشور ها ی مختلف اروپا، کانادا وامریکا همه انسانهای آزاده را به یک هفته حرکات اعتراضی علیه اعدام فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشر در ایران دعوت کرده است.

در شرایطی که احکام اعدام بیست زندانی سیاسی دیگر به آنان ابلاغ شده است ، و حتی بیم آن می رود که بسیاری از دیگر زندانیان همچون فرزاد کمانگر، بدون دریافت حکم اعدام نیز روانه چوبه دار شوند، سکوت نمی توان کرد.


ما حامیان مادران عزادار ایران - مادران صلح دورتموند و بسیاری گروهای دیگر نیز به دنبال شرکت در تظاهرات اعتراضی هفته گذشته در کلن و شهر های دیگر، اینک برآنیم تا در گردهمایی این هفته خود که از روز دوشنبه ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت در شهر بوخوم ، در مرکز دانشگاه بوخوم ادامه دارد , ضمن ابراز همدردی با آن مادران سوگوار ، برنامه ویژه ای در اعتراض به این اعدامها داشته باشیم.

باشد که این حمایت من و تو هموطن عزیز مرهم بسیار کوچکی باشد بر دلهای دردمند آن مادران که حتی گریستن بر شانه های دوستانشان نیز برایشان جرم محسوب می شود.


میز اطلاع رسانی در مرکز دانشگاه بوخوم : روز دوشنبه ۲۷ تاچهار شنبه ۲۹اردیبهشت ،

از ساعت ۱۷ تا ۱۹ بعد از ظهر

از روز چهار شنبه بعد از اتمام برنامه خبر رسانی ، دست به تحصن و اعتصاب غذا خواهیم زد،

که این برنامه تا پنجشنبه ظهر, ۳۰اردیبهشتادامه خواهد داشتگروههای هماهنگی:
ایران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر،آزادی و دمکراسی-
دورتموند - بوخوم
حامیان مادران عزادار ایران - مادران صلح دورتموند


گروههای پشتیبان :
حامیان مادران عزادار ایران - لوس آنجلس
حامیان مادران عزادار ایران - فرانکفورت
حامیان مادران عزادار ایران - کلن

پشتیبانان دمکراسی و حقوق بشر- اسن

جمعیت کردهای مدافع حقوق بشر - کلن

خانه همبستگی مهر

جمعیت پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران ـ کلن
اتحاد برای ایران (دوسلدورف)
اتحاد برای ایران ( کلن – بن)
کمیته جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن
جوانان و دانشجویان موج سبز ـ کلن

و تعداد زیادی از گروه های حامیان مادران عزادار ایران در سراسر دنیا


http://madaransolhdortmund.blogspot.com/
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000680559971&ref=profile
۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

دیدار جمعی از مادران عزادار با خانواده های داغ دیده در کرمانشاه

دوشنبه ۱۷ مهٔ ۲۰۱۰


چهارشنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۰

به بازجويان-

من به نبرد مي روم اما شمشير نمي كشم بلكه روشني مي بخشم تا لشكر تاريكي بگريزد (پيامبر ايراني - زرتشت)
يك روز در حالي كه به روند بازجويي مادران عزادار در زندان فكر مي كردم كه بازجويان چگونه تلاش مي كردند تا مادران را بدليل حمايت نهادهاي حقوق بشري مختلف از آنان ، به وابستگي به نيروهاي خارجي يا تفكرات سياسي خاص متهم سازند تا كار سركوبشان را راحتتر كنند ، و متعجب بودم كه چرا ما را از حمايت فرزندان ايران از جنبش مادران ايران مي ترسانند ؟ چرا نمي فهمندكه ما اين حمايت را از فرزندان ايران زمين توقع داريم و از حمايت تمامي
نهادهاي حقوق بشري ايراني يا جهاني قدرداني مي كنيم ، چرا نمي فهمند كه آرزوي ما درك تمامي خواسته هايمان توسط تممي ايرانيان و حمايتشان از ماست؟ چرا نمي فهمند ؟ چرا نمي فهمند ...

در همين تفكرات بودم كه نمي دانم به خواب رفتم يا فقط تصوراتم بود ، مي بينم جنبش آزادي خواهي مردم ايران بر تماميت خواهان پيروز گشته ،زندانيان عقيدتي در ميان استقبال پرشور مردم از زندانها آزاد شده و قرار
است بزودي دادگاه تعدادي از آمران و عاملان جنايات ، بازجويان و ...برگزار گردد و بيم آن مي رفت كه براي چندين نفر از آنان احكام اعدام صادرشود .

در ميان مادران عزادار بودم كه مقابل قوه قضائيه تجمع كرده بودند باپلاكاردهايي كه خواسته ها و هشدارها را شامل ميشد :

اعدام را بس كنيد - محاكمات عادلانه و علني باشد - آمديم تا 30 سال ديگرشرمنده ايران و ايراني نباشيم - آمديم تا تاريخ تكرار نشود - آمديم تاچشم بر اشتباهات نبنديم - آمديم تا خشونت برود ...

در همين زمان ديدم مادراني ديگر از روبرو مي آيند برخي از چهره هاي آشناي جمعمان بودند و برخي ديگر را نيز بواسطه عكس عزيزانشان كه در دست داشتند شناختيم . در صف جلوي آنها مادران شهيداني بودند كه فجيح ترين جنايات در حقشان روا شده بود مادران ترانه موسوي ، امير جوادي فر ، محمد كامراني ،محسن روح الاميني ، علي قهرماني ، رامين پوراندرجاني ، مصطفي كريم بيگي و... و در صف بعدي مادران شهداي ديگر ندا ، سهراب ، اشكان ، مسعود و ...با ديدن آنها احساس كردم پاهايم سست مي شود ولي به درستي كارمان ايمان داشتم . يكي از دوستان گفت : دوستان به پايشان مي افتيم ولي حرفهايمان را مي زنيم مصر مي شويم و قطعا خواهند پذيرفت ، آنها بهتر از هركس ديگري در نهايت درك خواهند كرد .

در اين ضمن آنها به ما رسيدند ، با شرمندگي لبخندي آشنا زديم ، لبخندي آشناتر تحويل گرفتيم و گفتند : آمديم تا تنها نباشيد .

با اشتياق در آغوششان گرفتيم و استوار و پرتوان به طرف در قوه قضائيه رفتيم ...چشمهايم را باز كردم ، نمي دانم خواب بود يا خيال ؟ ولي به هر صورت حالم بهتر بود ، اميد داشتم ، اميد به اينكه اينبار شرمنده نمي شويم . اين بارهمه بيشتر از اعتراض نگران نتيجه اعتراضمان هستيم ، اينبار قرار نيست بعد از پيروزي قدرت تام الاختيار به هيچ كس يا كساني داده شود ، اينبار همه بيدارند و چشم بر اشتباهات نخواهند بست .

ما اينبار خشونت و تماميت خواهي را ،ما تاريكي را فراري مي دهيم و براي رسيدن به آن روز ما به همراهي هم محتاجيم و آن را تمنا مي كنيم .


۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

VERURTEILEN SIE DIE TODESSTRAFE


Im Name der Menschlichkeit: VERURTEILEN SIE DIE TODESSTRAFE!

zum Protest
vom 17. Mai bis zum 19. Mai 2010
am Uni-Center Bochum
Infostand: tägl. 17.00-19.00 Uhr
Liebe Mitbürgerin und Mitbürger,
liebe Iranerinnen und Iraner,

wir protestieren

gegen die Hinrichtung von 5 politischen Gefangen am 09.05.2010 im Iran,

gegen der Todesstrafe im Iran

für die Freiheit aller politischen Gefangenen im Iran

für die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie im Iran

für die umgehende Sendung einer UN-Delegation in den Iran, die
entsprechende Untersuchungen gegen die Verantwortlichen für die
Gefangenschaft, Verschleppung, Folter und Tötung unserer Kinder anstellt
und entsprechende internationale juristische Schritte zu ihrer Verfolgung
einleitet.

Dazu wird auch eine Mahnwache abgehalten und
am 19.5 - 20.5.2010 bis 12.00 Uhr ein Hungerstreik stattfinden.

Hiermit bitten wir alle Freunde/Innen und Mitstreiter/Innen, Gruppen und Vereine, die
uns hierbei unterstützen wollen, sich bei uns zu melden, damit wir die Zeichen des Protes-
tes und die Aufrufe für den Frieden gemeinsam koordinieren können.

Nur gemeinsam sind wir STARK

Kontakte:
Iran-Freedom - Gemeinschaft für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie Deutschland
info@iran-freedom.eu
Mütter für den Frieden - Dortmund
Gemeinschaft für die Solidarität mit den trauernden Müttern im Iran
Madaran.solh.dortmund@googlemail.com

شنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۰، مراسم یاد بود جان باختگان راه آزادی - مادران صلح دورتموند
دقایقی پیش از اجرای حکم تعدادی از زندانیان خواستار باز کردن دستبند یا
پابند خود و اجازه انداختن طناب به گردن خود به عنوان آخرین خواسته شدند
که با توهین مسولان حاضر اقدام به شعار دادن و پاسخگویی نموده و هم چنین
به سرود خوانی جمعی پرداختند....

به نقل از فعالان حقوق بشر در ایران

به یاد جان باختگان راه آزادی : فرزاد کمانگر، شیرین الم هولی، علی حیدریان،
فرهاد وکیلی ، چهار مبارز کرد و مهدی اسلامیان ، ضمن همدردی با خانواده های
این جانباختگان ازمبارزه آنان برای دادخواهی عزیزانشان حمایت کرده و برای قطع
فوری احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران ،
گرد هم آمدیم ....

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام اگر چه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود
هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی است که مزد....
احمد شاملو


حامیان مادران عزادار ایران
مادران صلح دورتموند