۱۳۹۳ آذر ۱۶, یکشنبه

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و اعتراض به نقض همه جانبه قوانین حقوق بشری در ایران

در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به نقض همه جانبه قوانین
حقوق بشری در ایران، در همبستگی با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در شهر
کلن - شنبه ششم دسامبر ٢٠١٤

حامیان مادران پارک لاله دورتموند۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر

 گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر 


در گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به نقض همه جانبه قوانین
 حقوق بشری در ایران، حامیان مادران پارک لاله دورتموند به همراه دیگر انسان های
 آزادیخواه, در همبستگی با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی
در شهر کلن, که برای بیست و هفتمین بار مراسمی به این مناسبت بر گزار
.می کنند, شرکت خواهند کرد

در گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر, صدای داد خواهی زنانی باشیم
که هر روز به شکل تازه ایی مورد تجاوز قرار می گیرند, دیروز با اسید
و امروز با چاقو! در این روز صدای دادخواهی مادران و خانواده هایی
باشیم که سالهاست در راه دادخواهی و رسیدن به عدالت اجتمایی, زندگی
و جان و روح خود را فدا کرده اند! در این روز صدای زندانیان سیاسی - عقیدتی
 باشیم که در راه آزادی و دمکراسی بهترین سال های زندگی خود
!را در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم جمهوری اسلامی سپری می کنند

درگرامی داشت روز جهانی حقوق بشر, با تمام توان خود در افشای هر چه بیشتر
 !جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران بکوشیم

نه به اعدام, نه به خشونت بر زنان, آری به زندگی
حامیان مادران پارک لاله دورتموند

شنبه ششم دسامبر ٢٠١٤ ساعت پانزده و سی دقیقه
مقابل در ورودی بانهوف اصلی
 کلن