۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

در اعتراض هفتگی به احکام جاری اعدام در ایران


فراخوان حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند در اعتراض هفتگی به احکام جاری اعدام در ایران
شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۱ - از ساعت ۱۵ تا ۱۶.۳۰ بعد از ظهر- روبروی کلیسا راینولدی - دورتموند

ما مادران و پدران صلح دورتموند، در تلاش های هفتگی خود درجهت افشاگری قتل های روزانه در ایران ،
و در حمایت از خواسته های بر حق مادران پارک لاله، از همه جان های بیدار و آزاده تقاضای همبستگی داشته
و در این راه شما را به یاری می طلبیم .

"مادران پارك لاله، مادران جانباختگان سي و يك سال گذشته هستند كه هرگز از خون فرزندانشان نخواهند گذشت و
خواهان محاكمه آمران و عاملان اعدام هاي فردي و دسته جمعي، كشتارهاي قومي و ديني، زندان، شكنجه، تجاوز،
ترور، شبيخون به منازل، به خاك و خون كشيدن خوابگاه ها و ... از دهه شصت تا كنون هستند.
مادران پارک لاله، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشند.
مادران پارك لاله، اعدام را يك قتل سازمان يافته مي دانند و مخالف هرگونه قتلي با هر شكل و هر نامي از جمله
سنگسار و قصاص مي باشند و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.
مادران پارك لاله، كه خود قرباني خشونت و تبعيض عليه زنان بوده و هستند از تمامي فعاليت هاي مخالف خشونت
و برابري خواهانه حمايت مي كنند و بر همه زنان و مردان آزاده درود مي فرستند."

بیش از آنکه دیر بشود ، چیزی بگوییم !

زنده باد صلح و آزادی
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر