۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

گزارش گردهمایی حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند- شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۲

گزارش گردهمایی حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند- شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۲

گردهمایی این هفته مادران صلح دورتموند، در حمایت از مادران پارک لاله و خواسته های آنان ،
در حمایت از همه زندانیان سیاسی و در اعتراض به اعدام ها و احکام جاری اعدام ها و نقض حقوق
بشر در ایران، برگزار شد .
حامیان مادران پارک لاله با برپایی میز خبر رسانی ، نمایشگاه عکس قربانیان و زندانیان و جمع آوری
امضاء علیه اعدام در ایران، دوباره گرد هم آمدند تا صدای مادران داد خواه پارک لاله و حامیان آنان را به
گوش سازمان ها و نهادهای بین المللی و حقوق بشری برسانند .
یکی از خواسته های مهم در این گردهمایی ، نه به جنگ - آری به صلح و دمکراسی در ایران بود .

زنده باد صلح و آزادی
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر