۱۳۹۳ آذر ۱۶, یکشنبه

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و اعتراض به نقض همه جانبه قوانین حقوق بشری در ایران

در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به نقض همه جانبه قوانین
حقوق بشری در ایران، در همبستگی با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در شهر
کلن - شنبه ششم دسامبر ٢٠١٤

حامیان مادران پارک لاله دورتموندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر