۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

نشست پالتاکی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران


نشست پالتاکی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

دادخواهم این بیداد را
با شرکت: شادی صدر، جعفر یعقوبی، بیژن میثمی

 با نوای سنتور بیژن مثیمی 

زمان: یکشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ ساعت ۱۲ بوقت شرق امریکا، ۹صبح بوقت
 غرب امریکای شمالی، ۱۸ بوقت اروپای
 مرکزی، ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آدرس اتاق پالتاک:
Solidarity for human rights in iran
sub category: community & family
category: Middle East

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر