۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

فراخوان حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند -شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱


فراخوان حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند -شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱
ساعت ۱۵ تا ۱۶ بعد از ظهر - روبروی کلیسا راینولدی - دورتموند

ما حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند ، اعدام دو زندانی سیاسی ، جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقایی را به شدت محکوم کرده و برنامه گردهمایی این هفته خود را به مناسبت روز جهانی‌ دفاع از زندانیان سیاسی ، مثل هر هفته دراعتراض به نقض وحشتناک هر روزه حقوق بشر در ایران اختصاص داده وخواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی - عقیدتی و همچنین آزادی حکیمه شکری ، از حامیان مادران پارک لاله ، که در زندان تحت شکنجه های مختلف جسمی و روحی قرار دارد،
می باشیم و از همه پویندگان راه صلح و آزادی ، تقاضای حمایت و همبستگی داریم .

ما حامیان مادران ( عزادار ) پارک لاله، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی - عقیدتی
می باشیم
ما حامیان مادران ( عزادار ) پارک لاله، خواهان لغو قانون مجازات اعدام به هر شکلی می باشیم .
ما حامیان مادران ( عزادار ) پارک لاله، خواهان محاكمه آمران و عاملان جنایات ۳۱ سال گذشته می باشیم .

زنده باد صلح و آزادی
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر