۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران

برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران

عليه سرکوب و اعدام!
برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد!

در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته‌های انسانی مردم کشورمان؛ روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۰):

- برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور
- برای آزادی همه‌ی زندانيان سياسی– عقيدتی، آزادی احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
- برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام... گرد خواهيم آمد.

مردم ايران دست در دست هم به چالش سنگين با استبداد حاکم بر کشور برخاسته‏اند. آن‏ها برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند و از هموطنان خارج از کشور خود انتظار دارند تا پژواک فريادشان باشند.
در اين راستا، حرکت مشترک سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران، در اين روز و در شهر کلن برگزار خواهد شد.
اين حرکت با همکاری گروهی از نهادها و کانون‌های ايرانی استان «نوردراين وست‌فالن» - استان غربی آلمان - تدارک ديده شده‌است که در روزهای آينده جزئيات بيش‌تری از آن در رسانه‏ها اعلام خواهد شد.
ما امضاکنندگان اين فراخوان برای هر چه بهتر برگزارشدن اين همايش، از پشتيبانی و همکاری ديگر نهادها، کانون‌ها و انجمن‌ها، صميمانه استقبال می‌کنيم.

زمان: شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ - (۲۲ خرداد ۱۳۸۹) - ساعت ۱۷ تا ۲۰
مکان: شهر کلن - شروع با «مارش سکوت» از Neumarkt به طرف Heumarkt و سپس گردهمايی در Heumarkt

۱- جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر - کلن
۲- کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران- آخن
۳- اتحاد برای ايران (کلن – بن)
۴- پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر - اِسِن
۵- حاميان مادران عزادار در ايران - مادران صلح دورتموند
۶- ايران آزاد- کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی آلمان
۷- گروه همبستگی با مادران عزادار ايران- کلن
۸- کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وست‌فالن (کلن، اِسِن، دورتموند، دوسلدورف، بوخوم)
۹- جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن
۱۰- جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن
۱1- اتحاد برای ايران – دوسلدورف
۱2- پشتيبانان جنبش سبز – مونستر
۱3- انجمن پويا – کلن
۱4- چپ دمکرات آذربايجان (هئيت تحريريه سايت آذربايجان)
۱5- جوانان، دانشجويان و فعالان سياسی مستقل ايرانی (اويسپا)
۱6- خانه همبستگی مهر
۱7- کانون ره‌ آورد – آخن
پشتيبانان اين مراسم: 1- «ما هستیم» 2- DIFA آخن 3- خانه ی کورد وآلمان-کلن 4- سنتر زنان کورد-کلن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر