۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

اعتراض جهاني به حکم سنگسار

اعتراض جهاني به حکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني: جمعه دوم ژوئيه در همه جا عليه سنگسار سکينه


کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني از همگان دعوت ميکند٬ در پاسخ به درخواست فرزندان سکينه٬ از هر طريق ممکن به اين حکم اعتراض کنند.

جان سکينه و آينده فرزندان او در خطر است. چگونه ميتوان شاهد و ناظر قتل مادر با پرتاب سنگ شد و سپس زندگي کرد؟ اين چه سبعيت و وحشيگري است که با دخالت در زواياي زندگي شخصي افراد٬ آنها را تا پاي قتل فجيع با پرتاب سنگ ميبرد. اين رفتار قرون وسطايي و وحشيانه بايد با موجي از اعتراض همه کساني مواجه شود که اين خبر را شنيده اند. سکينه محمدي آشتياني در زندان تبريز است و دو بار تقاضاي عفو او بي پاسخ مانده و دستور سنگسار به اجراي احکام زندان تبريز فرستاده شده است. تنها راه نجات سکينه اعتراضات گسترده جهاني است.

تا کنون نامه فرزندان سکينه به ۱۲ زبان دنيا ترجمه شده و در بيش از صد وبلاگ انتشار يافته است. سايتهاي متعدد فارسي زبان نيز ٬ نامه فرزندان سکينه و مصاحبه با وکيل سکينه ٬ محمد مصطفايي را منعکس کرده اند. در طول ۲۴ ساعت گذشته٬ مقامات حکومت اسلامي ۶۰۰ نامه اعتراضي دريافت کرده اند که رونوشت نامه ها براي ما ارسال شده است.

ما يکبار ديگر از همه سازمانهاي مدافع حقوق زن٬ از مدافعين حقوق انساني و از همه مردم دنيا دعوت ميکنيم که کمک کنند جان سکينه را نجات دهيم. ما بايد جلوي اين فاجعه انساني را بگيريم.

جمعه در همه جا٬ در ايران و در اروپا و کانادا و امريکا ٬ در همه جاي دنيا٬ عليه سنگسار اين بربريت آشکار به ميدان بياييد . نگذاريم سکينه را با پرتاب سنگ زجرکش کنند. اين وحشيانه است و بايد بهر طريق ممکن جلوي آنرا گرفت.

کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر