۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان را در دورتموند گرامی می داریم!


 !روز جهانی رفع خشونت علیه زنان را در دورتموند گرامی می داریمبیست و پنجم نوامبر برای اولین بار در سال ١٩٦٠ توسط سازمان ملل متحد
به شکل نمادین به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، برگزیده شد.
در این روز خواهران مبارز و شجاع دومینیکنی که در سال ۱۹۶۰ به دست
ماموران دیکتاتورعصر، رافائل ترو جیلو بعد از تجاوز و شکنجه بی رحمانه به
قتل رسیدند.این سه خواهر به نامهای، پاتری، مینروا و ماریا ترزا میرابل، در
منطقه ای اطراف سانتیاگو در جمهوری دومینیکن، همراه با همسران خود در
پشتیبانی از گروه (جنبش ۱۴ ژوئن) علیه حکومت دیکتاتوری رافائل تروجیلو
.مبارزه میکردند

به این مناسبت روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ٢٠١٤ تعدادی از گروه های مختلف
.فعالان زنان مراسمی در شهر دورتموند خواهند داشت
این برنامه ازطرف شهرداری و دفتر زنان شهر دورتموند بر گزار می شود و
پرچم آبی "علیه خشونت بر زنان " طی مراسمی در میدان صلح  بر افراشته
می شود. بعد از آن میزهای خبررسانی به مدت دو ساعت در جلوی شهرداری
.بر پا خواهد شد
بر ما کنشگران حقوق بشری, مدنی و فعالان زنان است که با فعالیت های خود
در این زمینه اذهان جهانیان را به فعالیت در این زمینه جلب کرده تا بتوانیم گامی
هرچند کوچک در اعتراض به اعمال هر گونه خشونت بر زنان در سراسر جهان
.برداریم

به یاد همه زنان مبارز و مادران داغدیده و آسیب دیده
حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

سه شنبه ٢٥ نوامبر ٢٠١٣
ساعت ١٣ تا ١٥- مقابل شهرداری شهر دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر