۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

همبستگی حامیان مادران پارک لاله دورتموند با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در کلن


همبستگی حامیان مادران پارک لاله دورتموند با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران
در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در کلن 

با تبریک های فراوان به نسرین ستوده، مادر مبارز برای رسیدن به خواسته بر حق خود و هم چنین 
!با تبریک های فراوان به همه آزادیخواهان و پویندگان راه آزادی برای این همبستگی جهانی

" نسرین پشت میله هاست وبسیاری در حکومت رکورد دار مجازات مرگ، در خطر مرگ!"
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن بیست و پنجمین سالروز،  روز جهانی حقوق بشر را 
در کلن برگزار می کند. اولین گردهمآیی جمعیت دسامبر ۱۹۸۸بود، بعد از قتل عام هزاران زندانی 
.در بند، که درشهر بن برگزار شد

حامیان مادران پارک لاله دورتموند امسال در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در همبستگی با 
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در کلن با آوردن شاخه ای گل نسترن برای نسرین ها و به یاد ستار 
.بهشتی ها در این برنامه شرکت خواهند کرد

حامیان مادران پارک لاله دورتموند همراه با تمام آزادیخواهان جهان با تاکید بر اصول منشور جهانی 
.حقوق بشر، خواستار رعایت این قوانین در ایران می باشند
حامیان مادران پارک لاله دورتموند درهمبستگی با مادران داد خواه جان باختگان ۳۴ سال گذشته در 
ایران، خواستار آزادی نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی-عقیدتی و لغو مجازات  اعدام در ایران 
هستند و تا محاکمه علنی همه آمران و عاملان جنایات ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی، در رساندن 
صدای داد خواهی زنان، مادران و خانواده های داغدیده و آسیب دیده، به فعالیت های بر حق خود تا 
رسیدن به خواسته هاشان، ادامه خواهند داد .
شنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۲- ساعت ۱۵ 
مقابل ورودی اصلی بان هوف کلن

زنده باد صلح و آزادی
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر