۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

چند خبر تكميلي از: تجمع مادران و خانواده بازداشت شدگان درمقابل زندان اوين امشب 17 اسفند ماه

سه‌شنبه ۹ مارس ۲۰۱۰

چند خبر تكميلي از: تجمع مادران و خانواده بازداشت شدگان درمقابل زندان اوين امشب 17 اسفند ماه

تجمع مادران و خانواده بازداشت شدگان درمقابل زندان اوين

بنا به گزارشات دريافتي حدود 500 تا 600 نفر از خانواده هاي بازداشت شدگان و مادران عزادار براي حمايت از زندانيان زن به مناسبت هشت مارس روز جهاني زن هم اكنون در جلو درب اوين تجمع كرده اند و هر لحظه نيز به تعداد آنان اضافه ميشود.مادران بدنبال آزادي فرزندان خود هستند و در اين رابطه به سركردگان و عوامل حكومتي اعتراض ميكنند.تا ساعت 20 ,نظام قصد آزادي زندانيان را نداشت,اما با توجه به جو فشار و اعتراضات خانواده ها از ساعت 2030 تعدادي از نفرات را تك به تك آزاد كرده و جمعيت نيز از آنان استقبال مينمودند.
تعدادي از خانواده ها معترض بوده و اعلام داشتند عليرغم اينكه وثيقه هاي سنگيني نيز براي آزادي فرزندانشان سپرده اند,اما تا كنون فرزندان آنان آزاد نگرديده اند.
نيروهاي حكومتي براي ممانعت از تهيه عكس و فيلم توسط مردم و تجمع كنندگان پرژكتورهاي جلوي زندان را خاموش كرده اند و مردم درتاريكي در انتظار عزيزان خود هستند.
هم چنين تعداد 15 عدد ون نيروي انتظامي نيز در محل تجمع مردم حاضر شده است .
در حال حاضر هر لحظه به تعداد جمعيت افزوده ميشود .
كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها
88.12.17
------------------------------
جمعيت تجمع كنندگان در مقابل اوين درحال افزايش است

بنا بر گزارشات رسيده هم اكنون تعداد جمعيت روي به افزايش است و تعداد جمعيت هم اكنون به بيش از600 نفر رسيده است.حكومت , تمامي پروژكتورهاي جلو درب اوين و حتي روي پله هاي درب ورودي را خاموش كرده است كه مانع تهيه فيلم و عكس و... از طرف خانواده هاي زندانيان گردد.بيش از 15 دستگاه ون از نيروهاي انتظامي در جلو اوين مستقر هستند و جمعيت را تحت كنترل قرار ميدهند.نيروهاي لباس شخصي نيز سعي در كنترل تجمع كنندگان دارند,زندانيان آزاد شده با استقبال خانواده ها و مادران عزادار مواجه ميشوند,خانواده هاي بازداشتي ها ميگفتند كه فرزندانشان را قبل از 22 بهمن براي ايجاد جو رعب و وحشت بين مردم دستگيركرده بودند.
خانواده ها بر بيگناهي فرزندانشان تاكيد كرده و خواستار آزادي آنها هستند , ازجمله خانواده يكي از بازداشت شدگان بنام محمد تاجيك كه دانشجوي رتبه دار دانشگاه ورامين است ميگويند كه فرزندشان بدون هيچ دليلي بازداشت گرديده و شش روز قبل نيز وثيقه براي آزادي وي گذاشته اند,اما تا كنون آزاد نشده و منتظر آزادي وي هستند,تعدادي از خانواده ها نيز بدليل سردي هوا و شرايط جوي در داخل خودروهاي خود هستند و يا در مسير منتهي به درب و پله ها در حالت انتظار نشسته اند.
كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها 88.12.17
-------------------------------
افزايش جمعيت مادران و خانواده ها مقابل اوين /نظام مجبور به آزادي تعداد بيشتري از زندانيان شده است

بنا بر گزارشات رسيده جمعيت مادران و خانواده هاي زندانيان و بازداشتي ها و همچنين مادران عزادار در جلو درب اوين به بيش از 800 نفر رسيده ,تعدادي از بازداشتي ها را آزاد كرده اند كه بر اساس شواهد موجود تا كنون 9 نفر آزاد گرديدند,مادران از شرايط و وضعيت فرزندان خود براي يكديگر و جمعيت تجمع كننده صحبت ميكنند,نيروهاي انتظامي نيز هراسان جمعيت حاضر را تحت نظر دارند.مادران بي مهابا در ميان جمعيت افشاگري ميكنند.
كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها 88.12.17
------------------------------
تمهيدات امنيتي نظام براي مقابله با انعكاس تجمع مادران و خانواده ها در داخل زندان و بين بازداشت شدگان اوين

بر اساس گزارشات رسيده به هنگام تجمعات مادران و خانواده ها در جلو زندان اوين , صداي شعار و شور و نشاط آنها درهنگام آزادي زندانيان وفرزندانشان به داخل زندان رفته و زندانيان متوجه اين تجمعات ميگردند , به همين دليل , حكومت براي فشار بيشتر بر خانواده هاي بازداشتي ها و ممانعت از برگزاري تجمعات در مقابل زندان اوين و تاثيرات آن در داخل زندان ,كيوسك مراجعين را به پايين پله ها انتقال داده است ,همچنين ماموران از ورود افراد و مراجعه كنندگان به قسمت جلو درب اصلي جلوگيري بعمل آورده و مانع تردد و تجمع افراد در قسمت بالايي درب اوين ميگردند.

كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها 88.12.17

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر