۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

اولین شنبه سال در حمایت از مادراناولین شنبه سال را در حمایت از مادران ، پدران و هموطنان عزیزمان در ایران گرد هم آمده
و همصدا با آنان ، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام خواهیم گردید

محل گردهمایی : جلوی کلیسا راینولدی ساعت ۱۶-۱۷ روز شنبه ۲۷ مارس ۲۰۱۰

حامیان مادران عزادار در ایران
مادران صلح -دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر