۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

گردهمایی حامیان مادران عزادار در ایران ، شنبه آخر سال ۱۳۸۸


"
بهار آمد، لبان غنچه وا شد/ دل بلبل طپید و ُ جا به جا شد/
چنان چهچه زد او، از دیدن گل،/ که دنیا با خبر از ماجرا شد


عسگر آهنین "


گاه او میاید ، گاه تو میایی ، گاه من می آیم ،
اما می آییم ،

در کنارتان می مانیم , مادر کیانوش ،
در کنار همه شما مادران سوگوار بزرگوار
یاد کیانوش آسا گرامی باد !

حامیان مادران عزادار در ایران
مادران صلح - دورتموندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر