۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

ششمین روز اعتصاب غذا مریم ضیا در وضعیت اضطراری

ششمین روز اعتصاب غذا
مریم ضیا در وضعیت اضطراری

• وضعیت خانم مریم ضیا فعال حقوق کودکان در ایران در ششمین روز اعتصاب غذای خود در زندان به وخامت گرویده است ...


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه ۲ فروردين ۱٣٨۹ - ۲۲ مارس ۲۰۱۰


اخبار روز: وضعیت خانم مریم ضیا فعال حقوق کودکان در ایران در ششمین روز اعتصاب غذای خود در زندان به وخامت گرویده است.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شش روز بعد از اعتصاب غذای مریم ضیا، بازجویان وزارت اطلاعات از پذیرش خواسته ی به حق او خوداری می کنند. علت اعتصاب غذای این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، اعتراض به ادامه ی بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی خود گزارش شده است.
خانم ضیاء به خاطر بیماری ناچار به استفاده از دارو است و به دلیل اعتصاب غذا از خوردن داروهای خود خودداری می کند و این وضعیت تاثیرات خطرناکی بر سلامتی وی باقی خواهد گذاشت.
بیش از ۲ هفته پیش به همسر او، آقای منصور حیات غیبی از طرف فردی بنام نوفرصتی بازپرس امنیتی شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب شهر ری اطلاع داده شد که با سپردن وثیقه ٣۰ میلیون تومانی خانم مریم ضیا آزاد خواهد شد. آقای حیات غیبی با صرف هزینه های زیاد و با به توقیف گذاشتن سند منزلش و انجام تمام مراحل اداری آن به شعبه ۱۱ بازپرسی مراجعه کرد. ولی نوفرصتی با آوردن بهانه های واهی مانع آزادی خانم ضیاء شد. خانم ضیا به دستور یاسری بازجوی وزارت اطلاعات آزاد نشده و در زندان باقی ماند.
نوفرصتی در اقدامی غیرمعمول و در آخرین لحظات اقدام به تنظیم دادخواست و ارسال پرونده به شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب کرد و بدین ترتیب علیرغم در توقیف بودن سند منزل به بازداشت غیر قانونی خانم مریم ضیا ادامه میدهند.
مریم ضیاء ۴۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند و از فعالین حقوق کودک می باشد.در تاریخ ۱۰ دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف ۲۰۹ منتقل شد و پس ۲ ماه بازداشت در بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد او در کنار زندانیان عادی و خطرناک زندانی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر