۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

گردهمایی مادران صلح دورتموند، در حمایت از خواسته های مادران پارک لاله شنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۱ ، ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷ بعد از ظهر در خیابان کاتارینن - دورتموند


گردهمایی مادران صلح دورتموند، در حمایت از خواسته های مادران پارک لاله
شنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۱ ، ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷ بعد از ظهر در خیابان کاتارینن - دورتموند

حامیان مادران پارک لاله این هفته نیز با برپایی میز خبر رسانی ، نمایشگاه عکس قربانیان
و زندانیان و جمع آوری امضاء علیه احکام اعدام در ایران، دوباره به خیابان می آیند، تا
صدای مادران داد خواه پارک لاله و حامیان آنان را بار دیگر به گوش
نه چندان شنوای سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشر برسانند .

مادران پارک لاله خود را چنین تعریف می کنند :

ما مادران پارک لاله، جمعی از مادران و خانواده های جان باختگان و آسیب دیده گان
در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی هستیم که با هدف دادخواهی خواسته های زیر را پیگیرانه دنبال می کنیم:

1- خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم.
2- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
3- خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط
حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم. ما مادران پارک لاله، اعدام های فردی
و دسته جمعی در زندان ها؛ کشتارها و ترور های قومی، ملیتی، دینی، سیاسی، عقیدتی در خیابان ها؛
حمله به خانه ها، خوابگاه ها و محل های کار؛ ربودن، زندانی کردن و آسیب رساندن افراد برای کشتن
اندیشه انسانی؛ شکنجه، اعتراف گیری، تجاوزو در نهایت سنگسار و قصاص را جنایت می دانیم و برای
جلوگیری از تکرار جنایت و برای بهروزی انسان ها مبارزه می کنیم.ما مادران پارک لاله امروز دوباره
در پارک لاله جمع شدیم تا نشان دهیم که هنوز هستیم و پیگیرانه خواسته های خود را تا تحقق تمامی آنها
دنبال می کنیم.

باشد که صدای همبستگی ما حامیان مادران پارک لاله در سراسر جهان،
جهت رساندن صدای داد خواهی این عزیزان ، هر روز رسا تر گردد .

حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند
شنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۱ ، ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷ بعد از ظهر در خیابان کاتارینن - دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر