۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند- شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۲

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند- شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۲

گردهمایی این هفته مادران صلح دورتموند، در حمایت از مادران پارک لاله و خواسته های آنان ،
در حمایت از همه زندانیان سیاسی و در اعتراض به اعدام ها و احکام جاری اعدام ها و نقض حقوق
بشر در ایران، برگزار خواهد شد .
حامیان مادران پارک لاله با برپایی میز خبر رسانی ، نمایشگاه عکس قربانیان و زندانیان و جمع آوری
امضاء علیه اعدام در ایران، دوباره به خیابان می آیند، تا صدای مادران داد خواه پارک لاله و حامیان آنان
را بار دیگر به گوش سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری برسانند .

مادران پارک لاله خود را چنین تعریف می کنند :
ما مادران پارک لاله، جمعی از مادران و خانواده های جان باختگان و آسیب دیده گان در دوران حاکمیت
جمهوری اسلامی هستیم که با هدف دادخواهی خواسته های زیر را پیگیرانه دنبال می کنیم:

۱ - خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم.
۲ - خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
۳ - خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط
حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم. ما مادران پارک لاله، اعدام های فردی
و دسته جمعی در زندان ها؛ کشتارها و ترور های قومی، ملیتی، دینی، سیاسی، عقیدتی در خیابان ها؛
حمله به خانه ها، خوابگاه ها و محل های کار؛ ربودن، زندانی کردن و آسیب رساندن افراد برای کشتن
اندیشه انسانی؛ شکنجه، اعتراف گیری، تجاوزو در نهایت سنگسار و قصاص را جنایت می دانیم و برای
جلوگیری از تکرار جنایت و برای بهروزی انسان ها مبارزه می کنیم.ما مادران پارک لاله پیگیرانه خواسته های
خود را تا تحقق تمامی آنها دنبال می کنیم.

صدای مادران داد خواه را هر چه رساتر به گوش جهانیان برسانیم !

پروین مخترع و ژیلا کرم زاده مکوندی را آزاد کنید
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند
شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۲- ساعت ۱۵ تا ۱۶ بعد از ظهر- خیابان کاتارینن - دورتموند

جان سعید ملک پور در خطر است ، لطفا امضا کنید
http://www.gopetition.com/petition/40162.html

لطفا این پیتشین را امضا کنید
Save Loghman and Zanyar Moradi
http://www.gopetition.com/petition/41784.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر