۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» برگزار می کند: انقلاب بهمن 1357، آزادی ها و حقوق بشر


شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» برگزار می کند
انقلاب بهمن 1357، آزادی ها و حقوق بشر

شاید به جرئت بتوان گفت که در تاریخ معاصر ایران، پس از انقلاب مشروطیت، انقلاب 1357 مهمترین رویداد سیاسی و اجتماعی بوده و تاثیرات عمیق و همه جانبه ای بر همه زمینه های جامعه ما داشته استو شاید هم بتوان گفت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مهمترین رویداد دو دهه آخر قرن بیستم در جهان بوده است.
می توان از انقلاب 1357 دفاع و یا آن را محکوم کردمی توان در باره آن قضاوت ارزشی و یا تحلیل سیاسی داشت.می توان آن را خیزش، شورش و یا بلوا نامیدمی توان آن را حاصل مبارزه مردم ایران و یا توطئه بیگانگان دانست.اما، آنچه که روشن است، نمی توان بر روی آن چشم بست و به سادگی از کنارش گذشتو اینک ما در آستانه سی و پنجمین سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 هستیم.
در شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» ما در باره رویدادها، چه کوچک و چه بزرگ، چه متعلق به گذشته یا معاصر ،قضاوت ارزشی و یا تحلیل سیاسی به کار نمی بریمهدف و وظیفه ای را برای خود مشخص کرده ایم و معیارمان در برخورد با رویدادها، دوری یا نزدیکی آنها با هدف و وظیفه ماستهدف ما در شبکه، دفاع از آزادی ها و حقوق بشر و تلاش برای گسترش آنها در ایران است.
در همین چهارچوب و از همین منظر است که شبکه همبستگی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن1357، یک برنامه گفتگو و بررسی با عنوان «انقلاب بهمن 1357، آزادی ها و حقوق بشر» با شرکت خانم مهرانگیز کار و آقای عبدالکریم لاهیجی برگزار می کنداهمیت این بررسی ها به ویژه از آنجهت است که دیر یا زود و به ناگزیر، ما دوباره دوران گذاری پُرشتاب همراه با تغییراتی بنیادی در جامعه خواهیم داشتشناختِ درستِ تجربه انقلاب 57 می تواند ما را از تکرار کاستی ها و کژی ها در زمینه آزادی ها و حقوق بشر باز دارد.
این برنامه به صورت یک کنفرانس پالتاکی در روز یکشنبه سوم فوریه 2013، از ساعت 18 تا ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی،ساعت 12 تا ساعت 15 به وقت شرق آمریکا، برگزار خواهد شد.
نشانی تالار:
Solidarity For Human Right IN IRAN 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر