۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

دومین تجمع حامیان مادران پارک لاله دورتموند در اعتراض به احکام جاری اعدام و زنداندومین تجمع حامیان مادران پارک لاله دورتموند در اعتراض به احکام جاری اعدام و زندان 

جان زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، هادی راشدی
هاشم شعبانی نژاد، محمدعلی عموری نژاد و دیگر زندانیان سیاسی، علیرغم اعتراضات شدید 
نهادهای حقوق بشری، احزاب و سازمان های سیاسی و دولت ها هم چنان در خطر مرگ می باشد.
  
حامیان مادران پارک لاله دورتموند در دومین تجمع اعتراضی خود  به احکام جاری اعدام، در
همبستگی با خواسته های مادران پارک لاله در بیانیه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۱، که به برپا 
کنندگانچوبه های دار در  جمهوری اسلامی ایران هشدار داده اند و هم چنین درهمبستگی با 
کمپین سراسری ۱۹ و ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳ از طرف شبکه سراسری " همبستگی برای حقوق 
بشر در ایران " برای نجات جان زانیار و لقمان مرادی و جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه 
هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، محمدعلی عموری نژاد و دیگر زندانیان سیاسی، روز 
شنبه ۱۹ ژانویه در دورتموند گرد هم می آیند

خبردار شدیم که حاکمان جمهوری اسلامی قصد دارند حکم ضد انسانی زندان 
در مورد منصوره بهکیش را به اجرا در آورند و به او تا ۱۰ بهمن وقت داده اند که خود را 
برای گذراندن حکم غیرقانونی ۶ ماه حبس تعزیری و ۳  سال و نیم حبس تعلیقی به اداره اجرای 
احکام معرفی کند

ما حامیان مادران پارک لاله دورتموند با تاکید همیشگی بر سه خواسته بحق مادران دادخواه : لغو
مجازات اعدام،  محاکمه آمران و عاملان جنایت های صورت گرفته در طول ۳۴ سال گذشته حاکمیت 
جمهوری اسلامی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی؛ خواهان لغو فوری همه احکام جاری اعدام و 
احکام جاری زندان، از جمله لغو حکم  زندان برای منصوره بهکیش که هیچ گناهی جز 
دادخواهی و همراهی با مادران خاوران و مادران پارک لاله نداشته است، می باشیم

زمان : شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳، از ساعت ۱۳ تا ۱۴ بعد از ظهر
محل تازه : میدان ویلی برانت ، پایین تر از کلیسا راینولدی در مرکز شهر دورتموند
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند


گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي به حكم اعدام زانيار و لقمان مرادي ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳ دورتموند
نه به اعدام ! برای نجات جان زانیار و لقمان مرادی ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳- دورتموند
کمپین سراسری 19 و 20 ژانویه 2013 برای نجات جان زانیار و لقمان مرادی
!حکم فرا قانونی منصوره بهکیش را لغو کنید
هشدار به برپا کنندگان چوبه های دار در جمهوری اسلامی ایران
انبوه کفش: انچه از انسانها در جمهوری اسلامی می ماند ونیز گل نسترن که ماند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر