۱۳۹۵ فروردین ۲۵, چهارشنبه

نامه سرگشاده شبکه همبستگی‌ برای حقوق بشر در ایران به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نامه سرگشاده
شبکه همبستگی‌ برای حقوق بشر در ایران
به آن دسته اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
که به تمدید ماموریت احمد شهید رای مثبت ندادندفروردین ۱۳۹۵- آوریل۲۰۱۶
عضو محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،

"شبکه همبستگی‌ برای حقوق بشر در ایراناز آرای منفی‌ و یا ممتنع اخیر شما در باره ادامه ماموریت آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، بسیار متاسف استالبته جای بسیار خوشبختی است که اکثریت همتایان شما، با آگاهی از وضعیت ناهنجار و نقض آشکار حقوق بشر در ایران و با وجدان های بیدار خود، در کمال بی طرفی، با رای های مثبت خود، ماموریت ایشان را لازم دانسته و بار دیگر تمدید کردند.
شما به عنوان اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فارغ از هر گونه چشمداشت سیاسی و اقتصادی، مسئول پیگیری وضعیت حقوق بشر در همه کشور‌های جهان هستیدشما هم چون داوران، نظاره‌گر عملکردهای دولت‌ها با شهروندان خود می باشیداما به نظر همه مبارزان و مدافعان نهادهای حقوق بشری در ایران، شناخت و رای شما در مورد نقض آشکار پیمان جهانی حقوق بشر در ایران نادرست و غیرقابل قبول بود.
فعالیت‌های خستگی‌ ناپذیر دکتر احمد شهید برای احقاق حقوق شهروندی ایرانیان، از زمان انتخاب در این مسند در سال ۲۰۱۱، پیوسته با مخالفت جمهوری اسلامی مواجه شده است و تا کنون، کوشش‌های ایشان برای سفر به ایران بی نتیجه مانده استای کاش، شما از خود می پرسیدید که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا حقوق شهروندی آحاد ملت ایران را رعایت می‌کند، چرا از سفر دکتر شهید واهمه دارد و به او روادید نمی دهد؟
همانطوریکه اطلاع دارید حقوق بشر در حوزه های زیر در اسفناکترین شرایط قرار دارد.

اعدام ها
بنا بر آخرین گزارش کارزار لغو گام به گام اعدام (لگامدر سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط در هر روز ۲ تا ٣ نفر را به دار آویخته است۹۶۹ نفر در سال ۲۰۱۵، در ایران اعدام شده اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایشی ۴۹ در صدی داشته است.

آزادی بیان و اندیشه
آزادی بیان و اندیشه و دسترسی به اطلاعات به شدت محدود است. « گزارشگران بدون مرز »، ایران را دشمن شماره یک مطبوعات نامیده استایران کشوریست که یک یادداشت در فیسبوک، می تواند افراد را راهی سال ها زندان کند یا به مرگ شان منجر شود.

انتخابات در ایران
با وجودی که انتخابات در ایران برگزار میگردد، اما هیچ وقت آزاد و عادلانه نبوده استهر کسی‌ نمی‌تواند کاندیدا شود، آنان از طرف یک نهاد غیر منتخب تائید و یا سلب صلاحیت میشونددو تن‌ از کسانی که در سال ۱۳۸۹برای ریاست جمهوری در ایران شرکت کرده بودند، پس از ۵ سال، همچنان در حصر خانگی هستند.

اقلیت های مذهبی‌
بهائیان در ایران هیچ گونه حقوقی ندارند و بسیاری از رهبران آنها در زندان میباشندمسلمانان اهل تسنن اجازه داشتن یک مسجد در تهران را ندارندهزاران مسیحی‌ و یهودی، به خاطر فشار مجبور به ترک وطن شده اندطبق قانون شرع جمهورى اسلامى شهروندان مسلمان ايران در صورت تغيير دين با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.

حقوق زنان
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار نیستند و نقض گسترده و روزمره حقوق زنان به اشکال مختلف دیده می شود و تناقص آن با استانداردهای بین المللی کاملا مشهود است.
زنان در ایران مجبور به پوشیدن حجاب، در ملاء عام میباشند. در ایران زنان حتی از تماشای ورزش مردانه در ورزشگاه محروم اند و علاوه بر این، زنان متاهل نمی توانند بدون اجازه همسر خود سفر کنند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی‌
جمهوری اسلامی زمانی‌ که به زندانی کردن افراد می‌رسد هیچ گونه تبعیض را قبول ندارداز فعالان حقوق بشر گرفته تا فعالان حقوق زنان، از فعالان حقوق حیوانات گرفته تا وکلا، از روز نامه نگاران تا فعالان کارگری از اقلیت‌های مذهبی‌ و قومی تا هنرمندان.
خواهشمندیم به لینک های زیر رجوع کرده و آن را ببینید.

اتحادیه های کارگری، معلمان و حقوق آنان
طبق گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری از حقوق اساسی خود چه تحت قانون کار ایران و چه در عمل محروم هستند.

عضو محترم،
همچنان که در گزارش بالا ملاحظه می‌کنید، جمهوری اسلامی ایران کارنامه خوبی در زمینه رعایت حقوق بشر ندارد و شما به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، امکان دادن رای مثبت را سال آینده خواهید داشتامید ما این است که اشتباه گذشته خود را تکرار نکنید.

با احترام و به امید آن روز
    شبکه همبستگی‌ برای حقوق بشر در ایران

امضا کنندگان


۱ انجمن همبستگی ایرانیان دالاس
۲ انجمن جمهوریخواهان ایران پاریس
۳ انجمن جمهوریخواهان ایران واشنگتن دی سی
۴ انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایرانهامبورگ
۵ بنیاد اسماعیل خویی
۶ پیوندسرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران
۷ جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران سوئد
۸ حامیان مادران پارک لاله دورتموند 
۹ حامیان مادران پارک لاله هامبورگ
۱۰حامیان مادران پارک لاله لندن
۱۱حامیان مادران پارک لاله فرزنو
۱۲شبکه همبستگی ملی فرزنو کالیفرنیا
۱۳فدراسیون اروپرس
۱۴کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی پاریس
۱۵كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۱۶مادران صلح مونترال
۱۷همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران مونترال
۱۸همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران نیویورک
۱۹همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران لوس آنجلس

*******************************************************
From: Solidarity Network for Human Rights in Iran
To: Member states of the Human Rights Council of the United Nations
Subject: Vote to extend the mandate of Dr. Ahmed Shaheed, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran
Date: April 15, 2016

Honorable Member states,
We, the undersigned, the “Solidarity Network for Human Rights in Iran” are quite disheartened by your countries decision to either oppose or abstain to vote for the extension of Dr. Ahmeh Shaheed’s mandate to monitor and report to the United Nations on the situation of human rights in our country, Iran.
As a member of this important body, you are beholden to forego any political and or economic gains and to monitor, decide and vote on the real situation of a country when it comes to their action towards it citizens. Unfortunately this time you decided to cast the wrong vote.
Since his election to this post in 2011, Dr. Shaheed has worked relentlessly for the right of the citizens in Iran, although the Islamic Republic of Iran has continuously refused him entry to the country. We ask you this question. If the Islamic Republic of Iran truly respects the rights of its citizens, why Dr. Shaheed has been unable to go there?

Executions
Iran is number one in executions per capita in the world. According to their yearly report on the executions in Iran, Step-by-Step Campaign to Stop Death Penalty in Iran (LEGAM), on average, Iran has executed 2 to 3 people totaling 969 executions.Freedom of Press and Thought
Freedom of expression and access to information remain severely limited both online and offline. Reporters Without Borders (RSF) has labled Iran public enemy number one when it comes to free media in the world. It’s the kind of place where even a Facebook post could land someone in jail.

Elections in Iran
Although Iran has staged elections in its 37 year history, they have far from fair and free elections. Not everyone can become candidates and those who can, are vetted by an un-elected body that is hand- picked by the leader of the Islamic Republic. 5 years later, candidates who ran for Presidential election remain under house arrest.

Religious Minorities
People of Bahai faith are continuously harassed and many of their leaders, some as old as 70 years old, are in prison. Believers of Sunni branch of Islam are not allowed to have their own official mosque in Tehran, Iran. Thousands of Christians and Jews have been forced to leave Iran. According to Islamic law, any Muslims converting to other religion will face blasphemy charges punishable to death.

Women’s Rights
Women’s rights are severely restricted in Iran, to the point where women are even forbidden from watching men’s sports in stadiums. Women in Iran are forced to wear the hijab, the headscarf worn by some Muslim women, in public. Moreover, married women can’t even leave the country without their husband’s permission.

Political Prisoners and Prisoners of Conscience
Islamic Republic of Iran discriminates against no one when it comes to political prisoners and prisoners of Conscience. From Human Rights Activists to women’s rights activists, Animal rights activists to lawyers from Journalists to Labor Leaders and religious to Ethnic minorities and Artists are in prison today. We highly recommend, taking a few minutes of your time and watching this link http://ipa.united4iran.org/en/

Trade Unions and Worker’s Rights
According to International Campaign for Human rights in Iran, Iranian workers and teachers are denied many protections of basic worker’s rights, as defined and articulated under longstanding international labor standards. Iranian workers are deprived of such fundamental rights both under Iranian labor law and in practice.

Honorable Members,

As you can see from above report, Iran’s report card on the human rights situation is abysmal. As a member of the UN body responsible for human rights, many of you will have more opportunity to cast a vote of Dr. Shaheed’s future.

We hope you would reconsider and cast a positive vote to his continued work when the next time arrives.

With Respect,

The Signatories Below:

Solidarity Society of Iranians – Dallas, Texas
Society of Iranian Republicans – Paris, France
Association of Washington DC Iranians for a Republic
Society for Human Rights and Democracy for Iran – Hamburg, Germany
Esmail Khoi Foundation
Union of Iranian Secular Democrat Poets and Artists
Society for Defence of Human Rights and Democracy in Iran – Sweden
Independent Committee against Iranian People – Paris, France
Supporters of Mothers of Laleh Park – Dartmouth, Germany
Supporters of Mothers of Laleh Park – Hamburg, Germany
Supporters of Mothers of Laleh Park – London, England
Supporters of Mothers of Laleh Park – Fresno, USA
National Solidarity Network – Fresno, USA
EuroPerse Federation
Campaign to defend political and civic Prisoners
Mothers of Peace – Montreal, Canada
USRHR - Montreal, Canada
USRHR – New York, USA
USRHR – Los Angeles, USAهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر