۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

گزارش گردهمایی حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند، شنبه 18 دسامبر 2010

دراعتراض به فشارهای مداوم به خانواده های قربانیان و زندانیان سیاسی،
دراعتراض به دستگیری و تعقیب مادران عزادار و شکنجه های هر روزه آنان درزندان ها
برای گرفتن اعترافات ساختگی، دراعتراض به دستگیری هر روزه فعالان حقوق بشر،
دانشجویان ، وکلا و فعالان سندیکاهای کارگری،
در همبستگی با مادران پارک لاله و خواسته های بر حق آنان،
در همبستگی با نسرین ستوده و خواسته های انسانی او " هیچ خواسته شخصی ندارم
نه آزادی خودم، نه وثیقه و نه هیچ چیز دیگر، بلکه خواسته ام لغو کلیه احکام ناعادلانه ای
است که بعد از انتخابات صادر شده و حقوق تمام زندانیان به صورت ناعادلانه نقض شده است "باشد که قدم های تک تک ما ، هموارراهی باشد
برای رسیدن هر چه زودتر به صلح و آزادی .....

حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر