۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

حبیب اله لطیفی پور فرزند کرد ما را اعدام نکنید


حبیب اله لطیفی پور فرزند کرد ما را اعدام نکنید

طنین صدای مادر و خواهر حبیب را رساتر کنیم و از وجدان های بیدار
بخواهیم نگذارند ، این دانشجوی 28 ساله اعدام شود.

باز هم خبراجرای حکم اعدام یکی از فرزندان کرد ما ،
چون آورار بر سر ما فرود آمده و شب و روز مان را
سیاه کرده است وغم عزیزان مان که در خیابان ها به گلوله بسته شدند ،
در زندان ها بر اثر شکنجه جان باختند و یا به دار آویخته شده اند را
تازه تر کرده است .
اعدام تا کی ؟ کشت و کشتار تا کی ؟ خشونت تا به کی ؟
سوالی مادرانه از مسولان داریم .
آیا از سی و دو سال خشونت نتیجه ای عایدتان شده است ؟
صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی خاموش شده است ؟
آیا زمان آن نرسیده که از تاریخ درس بگیرید و صدای مردم را بشنوید ؟

آقایان ! حداقل ادعای مسلمانی خود را فراموش نکنید و در ماه محرم
کسی را اعدام نکنید .
حبیب اله لطیفی پور حبیب خداست ، زندگی را به او باز گردانید .


تعدای از مادران پارک لاله (عزادار )تهران
جمعه - 4 دی ماه 89


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر