۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

پیام همبستگی جمعی از حامیان "مادران پارک لاله "

در حمایت از نسرین ستوده

پیام همبستگی جمعی از حامیان "مادران پارک لاله " ("مادران عزادار ایران" )
با تحصن زنان فعال حقوق بشر در مقابل سازمان ملل- ژنو،

عصر نو : چهار شنبه ۱ دی ۱۳۸۹ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰

در شرایطی که نسرین ستوده، وکیل دربند، به دنبال اعتصاب غذای خود ،در وضعیت جسمی وخیمی در بهداری زندان به سر می برد، یارانش در سرمای طاقت فرسای ژنو در مقابل سازمان ملل به تحصن نشسته اند تا که فریاد خاموش اعتراض اورا سراسر جهان طنین افکن کنند.
شیرین عبادی،شادی صدر، پروین اردلان،محبوبه عباسقلی زاده، آسیه امینی، خدیجه مقدم و منصوره شجاعی، از فعالین جنبش زنان ایران که از روز دوشنبه 20 دسامبر تحصن خود را آغاز نموده اند تا کنون موفق شده اند توجه بسیاری شخصیت ها، گروهها و مجامع بین المللی را به این دادخواهی جلب نمایند.
نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که از تاریخ 4سپتامبر(13 شهریور) به اتهامات واهی و به گونه ای غیر قانونی در زندان به سر میبرد، در چنان شرایط غیر قابل تحملی به سر برده است که با وجود داشتن دو فرزند خردسال ،به ناچار تا کنون نیمی از دوران اسارت خود را در اعتراض به بی قانونی های اعمال شده، در حال اعتصاب غذا به سر برده است.
در حالی که بهاره هدایت و مهدیه گلرو از فعالین دانشجویی نیز به جمع زندانیان در حال اعتصاب غذا پیوسته اند، حکومت به گونه ای مستاءصل فشار های خود را از هر سو برخانواده های زندانیان سیاسی و کشته شدگان افزایش داده دو تن دیگر از "مادران پارک لاله"(مادران عزادار) ایران،حکیمه شکری و ندا مستقیمی را نیز به جرم ابرازهمدردی با خانواده امیر تاجمیر در مراسم سالگرد او در بهشت زهرا، به بند کشیده است.
در این تحصن خانم شیرین عبادی طی مصاحبه های خود از خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا از سفر به ایران خود داری نماید مگر آنکه به او اجازه داده شود تا با خانواده های کشته شدگان، شکنجه شدگان و زندانیان سیاسی و دگر اندیش ملاقات نموده، وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
حامیان "مادران پارک لاله ایران" ضمن ابراز همبستگی با این تحصن در حمایت از نسرین ستوده، فشار روز افزون بر خانواده های کشته شدگان و زندانیان سیاسی و دگر اندیش، اعدام ، شکنجه، و اعتراف گیری های دروغین توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم نموده، از مجامع بین المللی و مدافعین حقوق بشر درخواست می نمایند تا در مقابل نقض بی شمار موارد حقوق بشر در ایران موضع گیری نمایند.

جمعی از حامیان "مادران پارک لاله " ("مادران عزادار ایران")

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر